© 2017 by tonyspvc. Proudly created with Wix.com

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

 

 

วิสัยทัศน์

       "เป็นผู้นำในการจัดการบ่มเพาะธุรกิจแบบครบวงจร ของนักเรียนนักศึกษา นำพาธุรกิจใหม่ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายในปี 2560"

ปรัชญา

       "เสริมสร้างประสบการณ์เชิงพาณิชย์ พัฒนาต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน"

ติดต่อ

 

ครูจริญญา หนูนุรักษ์

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

279 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง 

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 

nobodys1979@hotmail.com

035-511355 ต่อ 125

Tel: 085-8360115

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now